ΛΑΕΚ.gr

Έναρξη ΛΑΕΚ 0,24 έτους 2015

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2015 είναι ήδη ενεργό από τις 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ 1025/08.01.2015.

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ για το 2015 εμφανίζει ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με αυτό του 2014 με κυριότερη τη μείωση του ποσοστού επιδότησης εταιρικών εκπαιδεύσεων από 0,45% σε 0,24%, αλλάζοντας έτσι και την ονομασία του προγράμματος από ΛΑΕΚ 0,45 σε ΛΑΕΚ 0,24.

Σε κάθε περίπτωση, απαράλλαχτες έχουν παραμείνει οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ και το 2015, αφού:

  • δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό εξακολουθεί να έχει σχεδόν το σύνολο των εταιρειών που απασχολούν προσωπικό, ασφαλισμένο στο ΙΚΑ.
  • εξακολουθεί να επιδοτείται η δια ζώσης εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό.
  • υπό προϋποθέσεις η εκπαίδευση μπορεί να υλοποιηθεί μέσω προγραμμάτων e-learning.
  • όλα τα προγράμματα οφείλουν να υλοποιούνται από εισηγητές ενταγμένους στο μητρώο του ΛΑΕΚ.
  • η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ παραμένουν οι 5 εργάσιμες ημέρες προ της έναρξης του προγράμματος.
  • το όριο των απουσιών όσων συμμετέχουν στην εκπαίδευση παραμένει στο 10%.
  • οι επιτόπιοι έλεγχοι εξακολουθούν να υλοποιούνται όπως και στα προηγούμενα προγράμματα.
  • δεν έχουν επέλθει ουσιαστικές μεταβολές στη διαδικασία αποπληρωμής
  • ως ημερομηνία λήξης του προγράμματος ΛΑΕΚ 2015 ορίζεται η 20η Δεκεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ παρά τη μείωση του ποσοστού επιδότισης παραμένει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού τους και στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους.

Κυρίως επειδή με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ οι επιχειρήσεις αξιοποιούν κονδύλια τα οποία έχουν ήδη καταβάλλει μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων τους μειώνοντας ή απαλοίφωντας το κόστος της οποιασδήποτε εκπαίδευσης.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι τα κονδύλια του ΛΑΕΚ που δικαιούται κάθε επιχείρηση έχουν διετή κύκλο παραγραφής, γεγονός που σημαίνει πως η κάθε δικαιούχος εταιρεία μπορεί για το 2015 να εκμεταλλευτεί όλο το υπολοιπόμενο ποσό του 2014 και το ποσό που προβλέπεται να καταβάλλει το έτος 2015 ενώ το ποσό που δικαιούνταν για το 2014 και τις προηγούμενες χρονιές παραγράφεται.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24 για το έτος 2015 εδώ.